ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์น่ารู้
ERIA ย่อมาจาก.......

27 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 909)
 
ERIA ย่อมาจาก Economic Research Institute for ASEAN and East
 
คือ สถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและการพัฒนากรอบหุ้นส่วนเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (CEPEA) โดยจะสนับสนุนงานในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงนโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค ลดช่องว่างระดับการพัฒนา และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค
 
ปัจจุบัน ERIA ตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์