ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์น่ารู้
NTOs ย่อมาจาก.......

27 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 981)
 
NTOs ย่อมาจาก National Tourism Organizations Meeting
 
หมายถึง การประชุมหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของอาเซียน ทำหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายของ ATM ครอบคลุมการดำเนินการด้านการตลาด การพัฒนากำลังคน การลงทุน และมาตรฐานการท่องเที่ยว
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์