ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
สื่อเผยแพร่
ส่วนอาเซียนแจกหนังสือ OUR ASEAN รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน

12 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 3106)

ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ แจกหนังสือ Our ASEAN รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน

ความหนา 160 หน้า
เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน เช่น
- สถานที่สำคัญของประเทศนั้นๆ
- ภาษาราชการ ภาษาทักทายทั่วไป การแต่งกาย ศาสนา
- อาหารยอดนิยม ดอกไม้ประจำชาติ
- วัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจ
- สิ่งควรรู้สำหรับการเดินทาง สกุลเงิน การขอวีซ่า เวลาทำการในประเทศนั้นๆ
-ข้อควรรู้่พื้นฐานในการติดต่อบุคคลในประเทศนั้นๆ ฯลฯ

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ ขอรับหนังสือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โดยทำหนังสือถึง

ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
ถ.พระรามที่ 6 พญาไท กทม.10400
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02- 6182323 ต่อ 1714
โทรสาร 02- 6182372
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์