ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2560

12 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 369)

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2560 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2560 ณ กรมประชาสัมพันธ์
 
ที่ประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้แทนสื่อมวลชน ได้รับทราบและร่วมกันพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เน้นการนำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ใกล้ตัวและเข้าถึงประชาชน โดยยึดการสื่อสารภายใต้แนวคิดหลัก "อาเซียน: ประชาคมแห่งโอกาส” (ASEAN: A Community of Opportunities) ตามแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ซึ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาค และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งทัศนคติเชิงบวกระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยการสร้างความรู้สึกเป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกันและไว้เนื้อเชื่อใจกัน การบูรณาการการทำงานและประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน เตรียมประเด็นและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่ายและถูกต้องเพื่อสื่อสามารถนำไปขยายผลและประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์ รวมถึงการออกอากาศหรือสอดแทรกข้อมูลในรายการและช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง
 
สำหรับการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนในปี 2560 ที่ประชุมรับทราบและจะร่วมกันประชาสัมพันธ์ภายใต้คำขวัญ "50 ปี อาเซียน ก้าวแรกที่ไทย ก้าวต่อไปเพื่อลูกหลาน" (ASEAN@50: For Now and Posterity) เพื่อเน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนมาตลอด 50 ปี ควบคู่กับการใช้ข้อความ "อาเซียน ประชาคมแห่งโอกาส"รวมถึงการใช้ตราสัญลักษณ์และสัญลักษณ์ #ASEAN50 #ASEAN2017
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์