ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....

10 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 442)
 
BFA ย่อมาจาก Boao Forum for Asia (BFA) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 2544 โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง BFA เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำระดับสูงทั้งจากภาครัฐบาล ภาคธุรกิจและภาควิชาการในการหารือและแสดงวิสัยทัศน์ ในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญในภูมิภาคเอเชียและของโลก โดยเน้นประเด็นหารือที่จะส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชียบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์