หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นักธุรกิจเกาหลี พร้อมลงนาม “เอ็มโอยู” ดึงไบโอเทคโนโลยีเกาหลีลงทุนในอีอีซี

16 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 618)

บีโอไอเตรียมรับคณะนักธุรกิจเกาหลีกว่า 150 ราย ศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย จับมือกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีเกาหลี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนในอีอีซี
 
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 นี้ นายเพค อุน-กยู (Mr. Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน (Ministry of Trade, Industry and Energy: MOTIE) สาธารณรัฐเกาหลี จะนำคณะหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ และนักลงทุนชั้นนำในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมรายใหญ่ จากสาธารณรัฐเกาหลี รวมจำนวนกว่า 150 คนจาก 70 บริษัท เดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย และร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ รวมทั้งมาเข้าร่วมงานสัมมนา "Korea-Thailand 60th Anniversary of Diplomatic Relations: Maekyung Thailand Forum” ซึ่งจัดโดย เมคยอง มีเดีย กรุ๊ป (Maekyung Media Group) ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำด้านธุรกิจของเกาหลีใต้
 
ทั้งนี้ จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบีโอไอ โดยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กับนายจอง ซอน ซอ (Mr. Jeong-Sun Seo) ประธานโคเรียไบโอ หรือ องค์กรส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Biotechnology Industry Organization: KoreaBio) โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การจับคู่ทางธุรกิจ การสำรวจลู่ทางการลงทุน เป็นต้น
 
"เกาหลีใต้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับในระดับโลก ไม่เฉพาะในด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านดิจิทัลเท่านั้น แต่รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย โดยเฉพาะด้านไบโอเทคโนโลยี บีโอไอ จึงต้องการเชิญชวนให้ธุรกิจชั้นนำของเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งพร้อมรองรับการลงทุนด้านนวัตกรรมและดิจิทัลในพื้นที่ EECi และ EECd รวมทั้งการลงทุนพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทยด้วย” นายนฤตม์ กล่าว
 
สำหรับงานสัมมนา "Korea-Thailand 60th Anniversary of Diplomatic Relations: Maekyung Thailand Forum” บีโอไอจะร่วมกับ เมคยอง มีเดีย กรุ๊ป (Maekyung Media Group) ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำด้านธุรกิจของเกาหลีใต้ จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชนของไทย และสาธารณรัฐเกาหลีได้พบปะหารือ รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ
 
ภายในงานนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะร่วมปาฐกถาพิเศษถึงความสัมพันธ์ของทั้งสอง ประเทศ และโอกาสการลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมบรรยายเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 และแผนพัฒนาพื้นที่อีอีซี และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล
 
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาธุรกิจและการประชุมหารือ (Roundtable Meeting) ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนไทยและเกาหลีใต้ ร่วมกับบีโอไอและสำนักงานอีอีซี เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันในอนาคต ภายใต้การดำเนินนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นโยบายการพัฒนาอีอีซี นโยบายส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0
 
นายนฤตม์ กล่าวด้วยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนหลายเรื่องที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากเกาหลีใต้มาไทยมากยิ่งขึ้น ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ท ซิตี้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บริษัทผู้พัฒนาระบบอัจฉริยะด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทชั้นนำของเกาหลีใต้มีศักยภาพสูงมาก และยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่อีอีซี มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่าเดิม จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับบริษัทเกาหลีใต้ที่กำลังตัดสินใจเลือกแหล่งลงทุนให้เลือกประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่อีอีซี
 
ตั้งแต่ปี 2553-2560 มีบริษัทชั้นนำจากเกาหลีใต้ลงทุนในประเทศไทยแล้วกว่า 230 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกันกว่า 38,800 ล้านบาท อาทิ กลุ่มบริษัทในเครือพอสโก้ ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของเกาหลีใต้ บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอ-เมคคานิกส์ บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฮันออน ซิสเต็มส์ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สุมิเดน ฮโยซอง สตีล คาร์ด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และบริษัท ฮานซอล เทคนิคส์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์