หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้อำนวยการธนาคารโลก แนะนำไทยเพื่อการสร้างโอกาสที่ดีในการดึงนักลงทุน

16 พฤษภาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 452)

นายอูลริค ซาเกา (Mr. Ulrich Zachau) ผู้อำนวยการธนาคารโลก (World Bank) ประจำประเทศไทย มาเลเซีย และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และคณะวิจัยการจัดลำดับความยาก – ง่ายใน

นายอูลริค ซาเกา (Mr. Ulrich Zachau) ผู้อำนวยการธนาคารโลก (World Bank) ประจำประเทศไทย มาเลเซีย และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และคณะวิจัยการจัดลำดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
 
นายอูลริค ซาเกา (Mr. Ulrich Zachau) ผู้อำนวยการธนาคารโลก (World Bank) ประจำประเทศไทย มาเลเซีย และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และคณะวิจัยการจัดลำดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในโอกาสเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญ (16 พ.ค. 2561) เวลา 10.30 น. ดังนี้
 
โดยการหารือเมื่อปีที่แล้วธนาคารโลกได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจในไทย ส่งผลให้อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย ประจำปี 2561 อยู่อันดับที่ 26 ดีขึ้น 20 อันดับที่ 46 ในปี 2560 จากทั้งหมด 190 ประเทศ
 
ผู้อำนวยการธนาคารโลกฯ แสดงความขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสพบปะในวันนี้ ชื่นชมการดำเนินการ และการปฏิรูปของของรัฐบาลไทย จึงเป็นส่วนทำให้มีการปรับลำดับของการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบ ธุรกิจประจำปี 2561 ของไทย
 
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการธนาคารโลกฯ ได้แสดงความพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานของรัฐบาลไทย และได้ใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (Business Security Act) และการบูรณาการด้านการจัดเก็บ และการเผยแพร่ผลการพิจารณาคดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคดีพาณิชย์
 
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มีการยกร่างกฎหมายดังกล่าว และจะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเดือนมิถุนายน 2561
 
นอกจากนี้ ยังกล่าวว่าการปฏิรูปกฎหมายเป็นหนึ่งในวาระการปฏิรูปที่สำคัญของไทย เพื่อปรับปรุงและให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งในช่วงท้ายผู้อำนวยการธนาคารโลกฯ กล่าวขอบคุณที่รัฐบาลไทยเข้าใจ และให้ความสำคัญในการปฏิรูปกฎหมาย
 
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรียินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากธนาคารโลก ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ
 
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์