หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเร่งอาเซียนเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ชงแผนดันเศรษฐกิจดิจิทัล รับมือใช้หุ่นยนต์-นวัตกรรม

15 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 287)

ไทยใช้จังหวะเป็นประธานอาเซียนผลักดันสมาชิกเตรียมเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ชงทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งรับมือการนำหุ่นยนต์และนวัตกรรมมาใช้ เตรียมพร้อมแรงงาน วางกรอบดันอาเซียนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และส่งเสริม MSME ใช้ดิจิทัล ตั้งเป้าดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ติด 1 ใน 5 ของโลก มีมูลค่าทะลุ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 68
 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา "การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับ 4IR (การเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4)” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการอาเซียนจัดงานสัมมนาใหญ่งานแรก นับตั้งแต่ไทยเริ่มเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนให้พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ที่ปัจจุบันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้นวัตกรรม ได้เข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
 
"ขณะนี้ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่หุ่นยนต์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเข้ามามีบทบาท ซึ่งไทยเองได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับการผลิต ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไปแล้ว จึงเห็นควรที่จะผลักดันให้เป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนจะร่วมมือกันในการรับมือและขับเคลื่อน เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต”
 
ทั้งนี้ ไทยในฐานะประธานอาเซียน มีเป้าหมายที่จะผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้แก่
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลในภูมิภาคให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
2. การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการพัฒนาในภูมิภาค
3. การจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับ 4IR
4. การจัดทำแถลงการณ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสำคัญของภูมิภาคอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และ
5. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน โดยจัดทำแนวทางส่งเสริมให้ MSMEs เข้าสู่ระบบ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
 
โดยเป้าหมายของการทำแผนขับเคลื่อนดังกล่าว ต้องการผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และมีการเติบโตจาก 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบันเป็น 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2568
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์