หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
หมอ ม.อ. ผ่าตัดผ่านดาวเทียมสู่จีน-เวียดนาม พัฒนาแพทย์โรคหัวใจระดับนานาชาติ

16 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 192)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดสดการเผยแพร่สัญญาณภาพผ่านดาวเทียม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำหัตถการไปยังงานประชุมวิชาการ The 8th Vietnam Congress of Congenital Heart Disease Complications in Intervention of Congenital Heart Disease from A to Z ณ ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพร โรยมณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก และประธานโครงการ นายแพทย์สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจผู้ใหญ่ ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพร โรยมณี ประธานโครงการและวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ กล่าวว่า ปัจจุบันการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้มีการพัฒนาการรักษาไปมาก รอยโรคหลายอย่างสามารถให้การรักษาผ่านสายสวนหัวใจได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก หลีกเลี่ยงการใช้ Cardiopulmonary bypass ช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีแผลผ่าตัด และช่วยย่นระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล ซึ่งศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดดำเนินการรักษาโดยวิธีดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2550 ในปัจจุบันได้ทำการรักษาผู้ป่วยไปจำนวนมาก รวมถึงเป็นแหล่งฝึกการทำหัตถการให้กับแพทย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับนานาชาติ
 
งานประชุมวิชาการเกี่ยวกับการรักษาผ่านสายสวนหัวใจนอกเหนือจากบทเรียนภาคทฤษฎีแล้ว ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งวิธีคิด หลักการตัดสินใจในการเลือกอุปกรณ์ เทคนิคต่าง ๆ ในการหลีกเลี่ยงและแก้ไขปัญหา ดังนั้น การถ่ายทอดสดการทำหัตถการเข้าที่ประชุมจะเป็นวิธีที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและได้รับประโยชน์สูงสุดจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่าน ซึ่งการรักษาผ่านสายสวนหัวใจโดยการถ่ายทอดสดเผยแพร่สัญญาณภาพผ่านดาวเทียมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์หลายฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำหัตถการไปยังงานประชุมวิชาการ The 8th Vietnam Congress of Congenital Heart Disease Complications in Intervention of Congenital Heart Disease from A to Z ณ ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 และCongenital and Structural Intervention Asia Pacific 2019 ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ในวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งการประชุมดังกล่าวทำให้แพทย์และบุคลากรทางด้านการแพทย์เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันสู่ระดับนานาชาติต่อไป
 
สำหรับการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมในครั้งนี้มีผู้ร่วมรับชมเกือบ 1,000 คน ซึ่งนับเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านการรักษาและการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศ จึงนับได้ว่าการแพทย์ของไทยได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ปัจจัยสำคัญของการรักษาและการพัฒนาทั้งหมดมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา และเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ได้รับการรักษาที่ดี มีทางเลือกในการรักษาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการหายจากโรค หรือลดาภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อีกด้วย
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์