หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ชาวบาหลีกับภูเขาไฟ

27 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2558)

ชาวบาหลีเชื่อว่าภูเขาไฟ คือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ชาวบาหลีมีความเชื่อว่า ภูเขาไฟ คือ สถานที่ศักดิ์ เป็นที่ประทับของเทพเจ้าทั้งหลาย จึงมีการทำพิธีกรรมบูชาภูเขาไฟทั้ง 3 ลูกบนเกาะบาหลี เป็นประเพณีในฐานะสิ่งที่เคารพสูงสุดเป็นประจำ
 
ชาวบาหลีเชื่อว่า ทะเล คือ ที่สิงสถิตของมารหรือวิญญาณชั่วร้าย แผ่นดิน คือ ที่อยู่อาศํยของมนุษย์ ดังนั้น เพื่อป้องกันภัยพิบัติจากวิญญาณร้ายๆ ในทะเล ชาวบาหลีจึงสร้างวัดและโบสถ์ไว้ตรงกลางระหว่างภูเขากับทะเล

 
 
 โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์