หน้าหลัก


ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย
รมว.ดิจิทัลฯ หารือความร่วมมือ 5 ด้าน กับผู้แทน MIC ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 (Nin.....
เรือรบจากประเทศสมาชิกอาเซียนทยอยเข้าน่านน้ำไทยเพื่.....
ข่าวสารอาเซียน
จัดอันดับข่าวอาเซียน

1.

สหรัฐประกาศยกสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยดีขึ้น
(16/12/2017 )
อ่านต่อ >>

2.

การผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ เริ่มที่การวางแผน Dream ASEAN
(15/12/2017 )
อ่านต่อ >>

3.

เยาวชนดรีมอาเซียนศึกษาดูงาน NBT World สำนักข่าวภาคภาษาอังกฤษของกรมประชาสัมพันธ์
(15/12/2017 )
อ่านต่อ >>

4.

เรียนรู้วัฒนธรรมความคล้ายกันของอาเซียน ร่วมกับเพื่อนๆ ทั้ง 10 ประเทศ
(15/12/2017 )
อ่านต่อ >>

5.

ร่วมเรียนรู้การผลิตสื่อแบบสร้างสรรค์ Dream ASEAN
(15/12/2017 )
อ่านต่อ >>

บทความพิเศษ
กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
ASEAN THAI  Youtube Channel

ค่ายเยาวชนอาเซียน รู้เท่าทันสื่อ ผลิตสื่อสร้างสรรค์

ค่ายเยาวชนอาเซียน Dream Asean

INFOGRAPHIC 


สื่อเผยแพร่คลังภาพ
คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
AIM 2020 คืออะไร
UNHCR ย่อมาจาก....
OIC หมายถึง...
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
ASEAN Secretariat คือ......
ASEAN-CCI หมายถึง......
NTOs ย่อมาจาก.......
ERIA ย่อมาจาก.......
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
CCS ย่อมาจาก....
AMAF ย่อมาจาก....
AFTA Council หมายถึงอะไร
AFMM ย่อมาจาก...
AFDM ย่อมาจาก...
ACT ย่อมาจาก...
AEC Blueprint หมายถึง...
ACE ย่อมาจาก...
CCI ย่อมาจาก...
DSM ย่อมาจาก...
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวประกาศ
FACEBOOK
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์