ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 191 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 290 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 473 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 610 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 1506 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 1097 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 790 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 836 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 761 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 556 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 728 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 684 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 851 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 659 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 524 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 737 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 4024 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 680 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 721 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 814 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์