ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 437 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 445 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 631 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 876 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 1882 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 1399 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 947 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 982 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 910 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 699 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 946 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 868 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 1002 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 763 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 617 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 947 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 5416 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 848 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 835 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 956 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์