หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> คำศัพท์น่ารู้

คำศัพท์น่ารู้
BFA ย่อมาจาก…....
อ่าน 1024 ครั้ง
AIM 2020 คืออะไร
อ่าน 948 ครั้ง
UNHCR ย่อมาจาก....
อ่าน 1118 ครั้ง
OIC หมายถึง...
อ่าน 2226 ครั้ง
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......
อ่าน 2932 ครั้ง
ASEAN Secretariat คือ......
อ่าน 2220 ครั้ง
ASEAN-CCI หมายถึง......
อ่าน 1403 ครั้ง
NTOs ย่อมาจาก.......
อ่าน 1458 ครั้ง
ERIA ย่อมาจาก.......
อ่าน 1424 ครั้ง
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร
อ่าน 1163 ครั้ง
CCS ย่อมาจาก....
อ่าน 1495 ครั้ง
AMAF ย่อมาจาก....
อ่าน 1263 ครั้ง
AFTA Council หมายถึงอะไร
อ่าน 1414 ครั้ง
AFMM ย่อมาจาก...
อ่าน 1096 ครั้ง
AFDM ย่อมาจาก...
อ่าน 920 ครั้ง
ACT ย่อมาจาก...
อ่าน 1521 ครั้ง
AEC Blueprint หมายถึง...
อ่าน 8977 ครั้ง
ACE ย่อมาจาก...
อ่าน 1262 ครั้ง
CCI ย่อมาจาก...
อ่าน 1253 ครั้ง
DSM ย่อมาจาก...
อ่าน 1406 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์